July 17, 2017

Spindle Line

Với sự đầu tư một Spindle line hoành tráng, chúng tôi mang lại sự hài lòng nhất cho khách hàng.

những con quay đưa sản phẩm vào line và phun sơn một cách nhẹ nhàng, cẩn thận