July 17, 2017

Phun Sơn Robot

Phun sơn bằng Robot là một phương pháp phủ sơn lên Sản phẩm một cách mới nhất. Đây là phương pháp tiên tiến nhất. Nó cũng khá tương tự phun sơn Spindle

với công nghệ này, các sản phẩm sẽ được phủ sơn một cách đều đặn, phủ nhiều sản phẩm 1 lúc, hạn chế lãng phí sơn và thời gian thao tác.

sản phẩm đã được phun sơn